De Viermaster - Leren wat ertoe doet

Communicatietraject De Viermaster - Leren wat ertoe doet

De Viermaster is een vereniging met 8 basisscholen. De wens van het bestuur was om zich als merk sterker te profileren. In een traject van bijna een jaar trokken we samen op, waarbij de focus lag op identiteit en merkessentie.

In fases werkten we aan het in kaart brengen van het imago. Dat deden we door
het afnemen van interviews en een enquête onder ouders en personeel.
Essentiële vragen als: ‘Is er voldoende draagvlak voor een andere benadering?’
‘Is er een informatiekloof?’ en ‘Op welke manier kan De Viermaster vorm geven
aan communicatie met ouders van (toekomstige) leerlingen?’, kwamen hierbij
aan bod.Met de informatie die daaruit voortvloeide, is een plan van aanpak opgesteld. Een strategisch advies, conceptontwikkeling én een voorstel voor een nieuwe pay-off.

In de uitvoeringsfase gaf HFCM vorm aan de middelen, passend bij de
merkwaarde Kwaliteit met als grondslag: fundament voor het onderwijs en het
leven. De christelijke levensstijl is daarbij deel van het school-zijn.
Wij stelden de pay off ‘Leren wat ertoe doet’ voor en vertaalden deze door naar
een infographic. De nieuwe koers is uitgewerkt in de brochure Koersplan waarin
op illustratieve wijze de nieuwe profilering uiteen is gezet.

De Viermaster organiseerde voor alle medewerkers een inspirerend event met
gastsprekers. Daar werd de nieuwe koers met een geanimeerde infographic
gepresenteerd. Na afloop kregen de genodigden een met logo en pay off
bedrukte tas als give away met daarin onder andere een muismat mee.

Resultaat: Een heldere profilering van idee tot een fraaie lijn communicatiemiddelen.
Terug